b.  
bp.  
d. 1679
bur. 4 Jan 1678/1679, Bowes, YKS
occ.