b.  
bp.  
d. 1686
bur. 5 Jun 1686, Bowes, YKS
occ.