b.  
bp.  
d. 1734
bur. 4 Dec 1734, Bowes, YKS
occ.