b.  
bp.  
d.  
bur.  
occ.  
b.  
bp.  
d. 1670
bur. 12 Nov 1670, Bowes, YKS
occ.